menu

O Italii / LAZIO


BOLSENA

BOLSENA - gdzie etruska historia przeplata się z wielką świętą i Cudem Eucharystycznym na tle błękitnego jeziora

ZAŁOŻENIE RZYMU

Kwadratowy Rzym, wilczyca i dwaj bliźniacy to początki potęgi miasta, które po kilku wiekach opanuje świat